Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Newsfeeds

Μία μεγάλη μπίζνα που είναι στον δρόμο...

To λίφτινγκ του κτηριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί την καινούργια αγορά που προσπαθούν να "αξιοποιήσουν" οι κατασκευαστικές. Οι αριθμοί που απεικονίζουν το μέγεθος αυτής της "νέας" αγοράς, είναι εντυπωσιακοί. Το κτηριακό απόθεμα είναι αρκετά πεπαλαιωμένο, σε μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα θερμομόνωσης, ενώ περίπου το 84% έχει κτιστεί πριν το 2000,δηλαδή πριν την εφαρμογή του πιο επικαιροποιημένου Αντισεισμικού Κανονισμού. Οι συνολικές κατοικίες στην ελληνική επικράτεια το 2011 ήταν 6,4 εκ., από τις οποίες το μεγαλύτερο τμήμα (1,4 εκ. κτήρια) κτίστηκε στη δεκαετία του ‘70. Στη δεκαετία του 2000 κτίστηκαν 986 χιλ. κτήρια, περίπου όσα και τις προηγούμενες δεκαετίες του ’80 και ’90. Εκτός από την ηλικία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των κτηρίων, όπως το είδος της μόνωσης. Η μόνωση των κτηρίων στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σταδιακά, καθώς το ποσοστό των κτηρίων χωρίς μόνωση έχει μειωθεί σε 9% για τα κτήρια που κτίστηκαν μετά το 2001 (7,8% για τα κτήρια μετά το 2006), όταν τα 2/3 των κτηρίων που κτίστηκαν πριν το 1981 και το 41,5% των κτηρίων που κτίστηκαν μεταξύ 1981-1990 δεν είχαν κανένα είδος μόνωσης. Αξιοσημείωτη εξέλιξη εμφανίζεται στο είδος της μόνωσης που αφορά διπλά τζάμια μαζί με μόνωση των εξωτερικών τοίχων, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση μεριδίου των κτηρίων μετά το 2001, στο 43,1% έναντι 29,8% την προηγούμενη δεκαετία και πολύ χαμηλών μεριδίων τις δεκαετίες πριν το 1980. Για την αναζωογόνηση του κτηριακού αποθέματος και τη βελτίωση της ποιότητάς του είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν έργα εκσυγχρονισμού ή αντικατάστασης των υπαρχόντων κτηρίων και ιδίως των αστικών πολυκατοικιών, με παροχή κινήτρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, για όλες τις αναγκαίες επεμβάσεις που απαιτούνται. Τα χαρακτηριστικά του κτηριακού αποθέματος, αλλά και η ανάγκη για παρεμβάσεις στα παλαιότερα κτήρια, θα μπορούσαν να αποδειχθούν ωφέλιμα για τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς η ανακαίνιση ή αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου κτηριακού αποθέματος, αποτελεί ένα σημαντικό τομέα δυνητικής ανάπτυξης της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης στην οικονομία θα έχουν εξομαλυνθεί.

Οι ελπίδες εκτός... κατοικίας

Η μόνη ελπίδα βελτίωσης της οικοδομικής δραστηριότητας προέρχεται από άλλες κατηγορίες κτιρίων, πλην των κατοικιών. Σύμφωνα με την Alpha Bank, είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών (ΙΟΒΕ) σε «Κατασκευές Ιδιωτικών – εκτός κατοικιών-κτιρίων» αυξήθηκε σημαντικά στις 60,3 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο 2015, έναντι 39,2 το πρώτο τρίμηνο 2014. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι επειδή η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητας έχει πλέον περιέλθει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αρκεί και η έκδοση μικρού αριθμού αδειών για επένδυση σε ιδιωτικά κτίρια μιας περιφέρειας, ώστε να επηρεάσει θετικά όλη την περιοχή ακόμα και το σύνολο της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά κατά την περίοδο 2007-2014, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, με βάση τον όγκο των οικοδομών, μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 22%, ενώ από το 2010 ώς το 2014 υπέστη σωρευτική πτώση της τάξεως του 69,7%. Παράλληλα, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών στη χρονική περίοδο 2007-2014 μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,8%, παρουσιάζοντας και σωρευτική πτώση 73,2% μεταξύ του 2010 και 2014. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η μείωση των τιμών των κατοικιών διαμορφώθηκε σε 7,5% το 2014, έναντι μειώσεων κατά 10,9% και 11,7% το 2013 και 2012. Συνολικά, η πτώση των τιμών των διαμερισμάτων στο σύνολο της χώρας έφθασε με το πέρας του 2014 στο 37,4%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, όταν σημειώθηκε η μέγιστη ιστορική τους τιμή.

Κατρακύλα χωρίς ...τέρμα

Πτώση 7,1% παρουσίασαν οι οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο του 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 852 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 169,3 χιλιάδες τ.μ επιφάνειας και 675,0 χιλιάδες κ.μ όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 5,2% στην επιφάνεια και κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 852 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 169,3 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 675,0 χιλιάδες κ.μ. όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 5,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,6% στην επιφάνεια και κατά 12,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Κατά το μήνα Ιανουάριο 2015 δεν εκδόθηκε καμία οικοδομική άδεια που να αφορά δημόσια οικοδομική δραστηριότητα. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Φεβρουάριο 2014 έως τον Ιανουάριο 2015, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.318 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.598,9 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 11.212,4 χιλιάδες κ.μ. όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,7% στην επιφάνεια και κατά 5,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,5% στην επιφάνεια και κατά 1,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,3%.

Τα μαρτύρια της οικοδομής

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το 2014, ο συνολικός όγκος των νέων οικοδομών, με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν, υποχώρησε μόλις κατά 5,8%, έναντι πτώσης της τάξεως του 25,6%. Μπορεί να ήταν ένα ακόμα έτος πτώσης, ωστόσο, ο ρυθμός της κάμψης ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων ετών, ενώ το 2014 θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί και με θετικό πρόσημο, αν είχε συνέχεια η θετική πορεία του διαστήματος Φεβρουαρίου - Ιουλίου του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά κατά την περίοδο 2007-2014, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, με βάση τον όγκο των οικοδομών, μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 22%, ενώ από το 2010 ώς το 2014 υπέστη σωρευτική πτώση της τάξεως του 69,7%. Παράλληλα, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τη χρονική περίοδο 2007-2014 μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,8%, παρουσιάζοντας και σωρευτική πτώση 73,2% μεταξύ του 2010 και 2014.

Ανάκαμψη με το κιάλι...

Δύσκολα θα υπάρξει σημαντική ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας το 2015, δεδομένου ότι το απόθεμα των απούλητων ακινήτων δεν έχει περιοριστεί ιδιαίτερα, καθώς η πτώση που έχει καταγραφεί στις νέες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων κατά το διάστημα από το 2007 μέχρι και το 2014 είναι ανάλογη της πτώσης που έχει καταγραφεί στον αριθμό των αγοραπωλησιών ακινήτων. Ειδικότερα, ο αριθμός των συμβολαιογραφικών πράξεων για αγοραπωλησίες ακινήτων (περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές εκτός του τραπεζικού συστήματος) διαμορφώθηκε σε 60.000 το 2014, καταγράφοντας συνολική πτώση της τάξεως του 62% από το 2008, όταν είχαν ανέλθει σε 158.000, ενώ είχαν διαμορφωθεί σε 136.000 το 2009. Ως εκ τούτου, το πλεονάζον απόθεμα απούλητων ακινήτων έχει παραμείνει πρακτικά αμετάβλητο, παρά το γεγονός ότι κατά τον προηγούμενο χρόνο ολοκληρώθηκαν μόλις 9.553 κατοικίες, έναντι 11.748 κατοικιών το 2013 και 103.865 κατοικίες το 2007. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει «παγωμένη», καθώς τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται για απόκτηση κατοικίας αναβάλλουν τις αποφάσεις τους, καθώς προσδοκούν σε περαιτέρω πτώση των τιμών των κατοικιών.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki