Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Προστασία Περιβάλλοντος

"Ιερό " φωτοβολταϊκό

Επιμένει η Εκκλησία για να γίνει στο Πεντελικό όρος φωτοβολταϊκό πάρκο, σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων -και- αναδασωτέας γης. Κάθετη είναι η διαφωνία του WWF-Ελλάς, που τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) πρέπει να αναπτύσσονται σε χώρους όπου δεν δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα.  Το ιστορικό της Πεντέλης έχει επιγραμματικά ως εξής:

* Το 1875, ο νόμος αναγνώριζε ως ιδιωτικά δάση όσα διακατέχονταν τα τελευταία 30 χρόνια.

* Το 1911 η Μονή Πεντέλης απέκτησε δικαίωμα διακατοχικής εκμετάλλευσης.

* Το 1933 υπήρξε απόφαση του υπουργείου Γεωργίας υπέρ της μονής.

* Το 1975 πραγματοποιήθηκε ειδική χωροταξική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η Μονή Πεντέλης θα ανέγειρε στην περιοχή ξενοδοχείο 15.000 κλινών. Ουσιαστικά, αυτή η μελέτη ήταν σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης του βουνού!

* Στην Πεντέλη δεν υπάρχει δημόσιο δάσος, εκτός από το κομμάτι στη Ραπεντώσα. Από το υπόλοιπο κομμάτι, το μισό και περισσότερο ανήκει με συμβόλαια διακατοχής στη Μονή Πεντέλης και το υπόλοιπο στη Μονή Πετράκη.

* Το Π.Δ. 755/1988, το οποίο αναγνωρίζει 7 ζώνες στο Πεντελικό, είναι καλό στο σύνολό του για την προστασία της Πεντέλης. Το αρνητικό σημείο του συνίσταται στο ότι δεν περιέχει ρητή αναφορά στον αντίστοιχο δασικό νόμο και στο άρθρο 24 του Συντάγματος. * Επί δεκαετίες το βουνό υποφέρει από πυρκαγιές

Πάντως, σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα κατάσταση στην Πεντέλη, υπάρχει ασάφεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς (δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος), στη βάση της οποίας γίνονται όλες οι αυθαιρεσίες. Επίσης, υπάρχουν παράνομα συμβόλαια (διακατεχόμενης δασικής έκτασης) για 22.000 στρέμματα. Εξάλλου, οικοπεδικοί και οικοδομικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν ασύδοτα, καθώς κανένα σχέδιό τους δεν έχει εγκριθεί. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τον χαρακτήρα δασικό - μη δασικό της περιοχής. Συχνά κόβονται δέντρα για την κατασκευή κτιρίων και σε ό,τι αφορά τη δασοπροστασία δεν υπάρχει οργάνωση της πρόληψης. Το σημαντικό είναι ότι, ενώ έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, εκκρεμεί η κύρωσή τους.

Με ανακοινώσεις τους οι συνδυασμοί «Ανθρώπινη πολιτεία» και «Πεντέλη στο ύψος της» έχουν καταστήσει σαφές ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα παράνομα σχέδια και οι κάτοικοι να μη δεχτούν φωτοβολταϊκό πάρκο (κανένα για την ακρίβεια) σε δασική έκταση ή στη ζώνη προστασίας του Πεντελικού.

Μέτρα για Αν. Αττική

Ευρεία σύσκεψη με θέμα τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην Ανατολική Αττική πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπό τον υπουργό Γιώργο Παπακωνταντίνου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός των έργων διαχείρισης των αστικών λυμάτων θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση των περαιτέρω ενεργειών, καθώς ικανοποιεί τις βασικές αρχές αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων της περιοχής, με διαχείριση κοντά στον τόπο παραγωγής τους και παρέχει δυνατότητες αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω επαναχρησιμοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την προκήρυξη το συντομότερο του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις περιοχές Ανθούσας, Αρτέμιδας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου, Ραφήνας και Σπάτων. Παράλληλα, αποφασίστηκε η υιοθέτηση της προτεινόμενης από τον Δήμο Σαρωνικού λύσης για την αποχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού (Λαγονήσι), Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, η οποία έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» - ΕΠΠΕΡΑΑ, με αναμενόμενη ένταξη εντός του Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, έχει ήδη προκηρυχθεί και προχωρούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών για το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις περιοχές Παιανίας και Κορωπίου.

Αλλάζουν οι περιβαντολλογικές άδειες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχωρά άμεσα σε μια  νομοθετική παρέμβαση για την προώθηση της ανάπτυξης στην χώρα μας. Με το σχέδιο νόμου για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που θα κατατεθεί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα το ΥΠΕΚΑ στοχεύει στη δραστική απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στον στόχο για την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπεται η εισαγωγή διαδικασιών που εξασφαλίζουν:

• καλύτερη ποιότητα περιβαλλοντικών όρων και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου,

• μείωση του διοικητικού φόρτου,

• εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων και επικαλύψεων,

• βελτίωση της ποιότητας των μελετών μέσω θέσπισης προδιαγραφών ανά είδος έργου και κατηγορία μελέτης.

Παράλληλα, αναμορφώνεται πλήρως και ενδυναμώνεται η λειτουργία των περιβαλλοντικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΕΚΑ διασφαλίζει ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων δεν μένει στη γραφειοκρατική διαδικασία της έγκρισης του φακέλου αλλά καθόλη τη διάρκεια της ζωής της εγκατάστασης. Η κατάσταση σήμερα Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί σήμερα την πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, η ευρύτερη αίσθηση είναι ότι ο στόχος της περιβαλλοντικής προστασίας όχι μόνο δεν διασφαλίζεται, αλλά και στην πράξη καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της της τήρησης των όρων και της νομοθεσίας. Ο σημερινός τρόπος αδειοδότησης είναι μελετητοκεντρικός και εστιάζει στη δημιουργία περίπλοκων διαδικασιών, με πληθώρα γνωμοδοτήσεων και υπογραφών προκειμένου να διαχέεται η ευθύνη και με σκοπό την τυπική μόνο «εξασφάλιση» της προστασίας του περιβάλλοντος πριν ακόμα λειτουργήσουν τα εξεταζόμενα έργα και δραστηριότητες.

Η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται στον ex ante έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραβλέπει τον ex post έλεγχο, ο οποίος είναι και ο αποτελεσματικότερος τρόπος ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος. Στην χώρα μας σήμερα, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ξεπερνά τις 21.500 ανά έτος, εκ των οποίων περίπου 13.300 αξιολογούνται από τις Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες), περίπου 7.500 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Περιφέρειες) και περίπου 650 από το ΥΠΕΚΑ. Αντίστοιχα , στην Αυστρία, μία χώρα παρόμοιου μεγέθους με τη χώρα μας και η οποία αποτελεί πρότυπο σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος διεξάγονται κατά μέσο όρο μόλις 23 μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ετησίως, ενώ στο Ην. Βασίλειο διεξάγονται κατά μέσο όρο 334.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μελετών διεξάγεται στη Γαλλία, όπου κι εκεί ο μέσος όρος είναι 3.867 ετησίως, δηλ. περίπου 6 φορές μικρότερος από την Ελλάδα, παρότι η Γαλλία είναι 6 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε πληθυσμό! Ακόμα πιο παραστατική εικόνα του προβλήματος μας δίνει η σύγκριση του ετήσιου αριθμού φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στην Ελλάδα κατατίθενται 1.902 μελέτες/εκ. κατοίκων, στην Αυστρία 3, στο Ην. Βασίλειο 5 και στη Γαλλία, η οποία έχει τον υψηλότερο μέσο όρο από τις Ευρωπαϊκές χώρες, μόλις 60

Οι δασικοί χάρτες στην Ηλεία

Τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν για τον Νομό Ηλείας παρουσίασε , ο Ειδικός Γραμματέας Δασών, Γιώργος Αμοργιανιώτης, στον Πύργο, σε εκδήλωση που συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκενρτωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Στερεάς και Ιονίων Νήσων, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, εκπρόσωποι των ΟΤΑ, των Υπηρεσίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και φορέων, καθώς και δημοσιογράφοι. Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν στον Πύργο αφορούν σε έκταση 40.000 στρέμματα περίπου, και τους επόμενους μήνες, μετά την εξέταση των αντιρρήσεων που τυχόν υποβληθούν, θα καταστούν οριστικοί, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, για τον Νομό Ηλείας, έναν νομό πυρόπληκτο, με ακόμη ανοικτές πληγές, όπου οριοθετείται και καταγράφεται με διαφάνεια τι είναι δάσος και δασική έκταση. Επιπλέον, την Δευτέρα αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που αφορούν σε 23.000 στρέμματα και 25.000 στρέμματα αντίστοιχα. Το επόμενο διάστημα, το ΥΠΕΚΑ προγραμματίζει την οικονομική ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών των αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να προβούν στην επικαιροποίηση και στην συνέχεια την ανάρτηση 330 θεωρημένων δασικών χαρτών που αφορούν σε αντίστοιχους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, καθώς και στην ανάρτηση των δασικών χαρτών σε άλλους 113 ΟΤΑ, που βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου και της θεώρησης από τις δασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, θα υποστηριχθεί το πρόγραμμα της Κτηματολόγιο ΑΕ για την κατάρτιση δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Προαναγγέλει μέτρα για τα ακίνητα

Η Γερμανίδα Καγκελάριος κα Angela Merkel ήταν η βασική ομιλήτρια στο 125ο ετήσιο Εθνικό Συνέδριο της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Haus & Grund Deutchland), που διεξήχθη στο Βερολίνο στις 12.5.2011. Η Γερμανίδα Καγκελάριος ανακοίνωσε στο Συνέδριο άμεση εκτεταμένη νομοθετική παρέμβαση και κίνητρα υπέρ των ιδιοκτητών και εκμισθωτών κατοικιών με τα οποία φιλελευθεροποιείται η μισθωτική νομοθεσία, ώστε να προωθηθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση του αποθέματος κατοικιών της χώρας. «Ο εκσυγχρονισμός θα γίνει σε συνεργασία με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων», δήλωσε η Καγκελάριος Μέρκελ, η οποία ανακοίνωσε επίσης και δραστικά μέτρα αντιμετώπισης των «Mietnomaden», δηλαδή περιπλανώμενων «ενοικιαστών» οι οποίοι όχι μόνον δεν πληρώνουν ενοίκια και κοινόχρηστα και λογαριασμούς, αλλά λεηλατούν και καταστρέφουν συστηματικά τις κατοικίες τις οποίες μισθώνουν. Ο Πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Dr. Rolf Kornemann, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Καγκελαρίου, τονίζοντας ότι «μόνο με δυναμικές παρεμβάσεις στη μισθωτική νομοθεσία και με γραφειοκρατική ελάφρυνση των πολιτών θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του αποθέματος κατοικιών της Γερμανίας». Στο Συνέδριο της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών η οποία είναι το ισχυρότερο μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών (UIPI), παρέστη και ο Πρόεδρος της UIPI κ. Στράτος Παραδιάς , ο οποίος κατά τη συνομιλία του με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, την ευχαρίστησε για την ενεργό στήριξη των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki